รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 ม.ค. 2565
เรื่อง 3 สาวน้อยรัสเซีย กับ สเกต
ศิลปะบนน้ำแข็ง 2022 winter olympics
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ม.ค. 2564
Valieva สเกตลีลาหญิงและปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 ม.ค. 2565
เรื่อง Valieva สเกตน้ำแข็งลีลาหญิง
และปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ม.ค. 2564
จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5 ไม่ใช่นฤมิต 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 ม.ค. 2565
เรื่อง จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5
ไม่ใช่นฤมิต ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ธ.ค. 2564
จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5 ไม่ใช่นฤมิต 1

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ธ.ค. 2564
เรื่อง จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5
ไม่ใช่นฤมิต ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ธ.ค. 2564
Big data เห็นจักรวาลย้อนอดีต13,820ล้านปี
จนถึงเป็นเราได้อย่างไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ธ.ค. 2564
เรื่อง Big data เห็นจักรวาล ย้อนอดีต 13,820 ล้านปี
จนถึงเป็นเราได้อย่างไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ธ.ค. 2564
จักรวาลของไอน์สไตน์จากการได้ชื่นชมผู้อื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ธ.ค. 2564
เรื่อง จักรวาลของไอน์สไตน์
จากการได้ชื่นชมผู้อื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ธ.ค. 2564
Big Bang,พลังงานอนุภาคที่เป็นเราในจักรวาลที่แบน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ธ.ค. 2564
เรื่อง Big Bang, พลังงานอนุภาคที่เป็นเรา
ในจักรวาลที่แบน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 พ.ย. 2564
แรงและเราในจักรวาล13,820ล้านปีตั้งแต่ Big Bang

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 พ.ย. 2564
เรื่อง แรงและเราในจักรวาล 13,820 ล้านปี
ตั้งแต่ Big Bang
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 พ.ย. 2564
เห็นย้อนอดีต 13,820ล้านปีกับทฤษฎีจักรวาล Big Bang

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 พ.ย. 2564
เรื่อง บลิงเกนสหรัฐ - ไช่ ไต้หวัน
- มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนุิวเคลียร์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 พ.ย. 2564
ทฤษฎีจักรวาลBig Bangเรียนรู้ใหม่เสมอ ไม่มีแผน2พูดใหม่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 พ.ย. 2564
เรื่อง ทฤษฎีจักรวาลBig Bang
เรียนรู้ใหม่เสมอ ไม่มีแผน2พูดใหม่
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 พ.ย. 2564
บลิงเกนสหรัฐ ไช่ ไต้หวัน มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนิวเคลียร์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 พ.ย. 2564
เรื่อง บลิงเกนสหรัฐ - ไช่ ไต้หวัน
- มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนุิวเคลียร์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 ต.ค. 2564
จาก1954Godzillaถึง เรือดำน้ำนิวเคลียร์อสูรร้ายจริงของเคนเนดี-ไบเดิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 ต.ค. 2564
เรื่อง จาก 1954Godzilla ถึง
เรือดำน้ำนิวเคลียร์อสูรร้ายจริง
ของ เคนเนดี-ไบเดิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ต.ค. 2564
MIRVขีปนาวุธnuclearหลายหัวรบบนBoomersของพวกBidenไว้ฆ่าจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 ต.ค. 2564
เรื่อง MIRV ขีปณาวุธ Nuclear หลายหัวรบ
บน Boomers ของพวก Biden ไว้ฆ่าจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ต.ค. 2564
NuclearของBidenซ่อน ก้นมหาสมุทรรอฆ่าคนจีนหมดประเทศได้อย่างไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 16 ต.ค. 2564
เรื่อง Nuclear ของ Biden ซ่อนก้นมหาสมุทร
รอฆ่าคนจีนหมดประเทศได้อย่างไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ต.ค. 2564
Biden ใช้ AUKUSทำสงครามเย็นใหม่Quantum กับจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 ต.ค. 2564
เรื่อง Biden ใช้ AUKUS ทำสงครามเย็นใหม่
Quantum กับจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 ต.ค. 2564
AUKUSสงครามเย็นใหม่ของไบเดน คุกคามทะเลจีนถึงคนไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 ต.ค. 2564
เรื่อง AUKUS สงครามเย็นใหม่ของไบเด็น
คุกคามทะเลจีนถึงคนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.ย. 2564
Bidenทำยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้ของตนแพ้เองตั้งแต่เริ่มต้น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ก.ย. 2564
เรื่อง Biden ทำยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้ของ
ตนแพ้เอง ตั้งแต่เริ่มต้น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.ย. 2564
คุณค่าเยาวชนต่อสังคมในเศรษฐกิจโควิด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ก.ย. 2564
เรื่อง คุณค่าเยาวชนต่อสังคม
ในเศรษฐกิจโควิด
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.ย. 2564
9 /11การแก้แค้นแบบอเมริกาที่สร้างศัตรูเพิ่มเต็มโลก

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ก.ย. 2564
เรื่อง 9/11 การแค้นแบบอมเริกา
ที่สร้างศรัตรูเพิ่มเต็มโลก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.ย. 2564
ร้อยปีการสร้างสังคมเข้มแข็งด้วยพลังเสียสละของเยาวชนจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ก.ย. 2564
เรื่อง ร้อยปีการสร้างสังคม
เข้มแข็งด้วยพลังเสียงสละ ของเยาวชนจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 ส.ค. 2564
อัฟกันตอลิบาน สงครามยึดครองอัปยศ 43ปี ของอเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 28 ส.ค. 2564
เรื่อง อัฟกันตอลิบาน
สงครามยึดครองอัปยศ 43 ปี ของอเมริกา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 ส.ค. 2564
อัฟกานิสถาน , สงครามยึดครองอัปยศ 43 ปี ของอเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 21 ส.ค. 2564
เรื่อง อัฟกานิสถาน , สงครามยึดครอง
อัปยศ 43 ปี ของอเมริกา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ส.ค. 2564
ผู้นำแบบไทยหรือจีนที่พาปชช รอดจากโควิดและมีกิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 14 ส.ค. 2564
เรื่อง ผู้นำแบบไทยหรือจีน
ที่พา ปชช. รอดจากโควิดและมีกิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ส.ค. 2564
เพื่อผอ. ศบค. เป็นศูนย์กลางหรือเพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 7 ส.ค. 2564
เรื่อง เพื่อ ผอ.ศบค.เป็นศุนย์กลางหรือ
เพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ก.ค. 2564
เตรียมพร้อมถูกทอดทิ้งสิ้นใจด้วยโควิดที่บ้านเมื่อ ร.พ. เต็ม2021

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 31 ก.ค. 2564
เรื่อง เตรียมพร้อมถูกทอดทิ้งสิ้นใจ
ด้วยโควิดที่บ้าน เมื่อ ร.พ. เต็ม 2021
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ก.ค. 2564
ภาพก่อนสิ้นปี21เมื่อเราต้องหาทางรอดจากโรคระบาดเอาเอง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 ก.ค. 2564
เรื่อง ภาพก่อนสิ้นปี 21 เมื่อเรา
ต้องหาทางรอดจากโรคระบาดเอาเอง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ก.ค. 2564
งอกงาม จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 5

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ก.ค. 2564
เรื่อง งอกงาม : จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน 5
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ก.ค. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 4

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ก.ค. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน? 4
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ก.ค. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 3

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ก.ค. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน? 3
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 มิ.ย. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 มิ.ย. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 มิ.ย. 2564
โควิดกับภาพใหม่จักรวาลทำไอน์สไตน์กับธรรมนิยามเปลี่ยนไหม1

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 มิ.ย. 2564
เรื่อง โควิดภาคใหม่จักรวาลทำ
ไอน์สไตน์กับธรรมนิยามเปลี่ยนไหม 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 มิ.ย. 2564
วิถีลัทธิบูชาคน จาก Hallelujahยิวถึงวัคซีนไทย2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 มิ.ย. 2564
เรื่อง วิถีลัทธิบูชาคนจากฮาเรลูจา
ยิว ถึง วัคซีนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 พ.ค. 2564
สหภาพยุโรปฟ้องลงโทษแอสตร้าฯเพิ่มผลลบต่อไทยไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 พ.ค. 2564
เรื่อง สหภาพยุโรปฟ้องลงโทษแอสต้าฯ
เพิ่มผลลบต่อไทยไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 พ.ค. 2564
อังกฤษจีน,วัคซีน ป.ช.ช. รอดตายมาก่อน,แสดงอำนาจหักหน้าไว้หลัง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 พ.ค. 2564
เรื่อง อังกฤษจีน,วัคซีนป.ช.ช.รอดตายมาก่อน,
แสดงอำนาจหักหน้าไว้หลัง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 พ.ค. 2564
จีนปชช เป็นศูนย์กลาง ล็อคดาวน์โควิด กระจายวัคซีน,ไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 พ.ค. 2564
เรื่อง จีน : ปชช.เป็นศูนย์กลาง ล็อคดาวน์โควิด
กระจายวัคซีน, ไทย?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 พ.ค. 2564
ชีวิตรอดตาย หรือล้มตายจากโควิดด้วยผู้นำแบบจีน หรือแบบอื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 พ.ค. 2564
เรื่อง ชีวิตรอดตาย หรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบจีน หรือแบบอื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 พ.ค. 2564
ชีวิตรอดตายหรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบอินเดียหรือแบบอื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 พ.ค. 2564
เรื่อง รอดตายหรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบอินเดียหรือแบบอื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 เม.ย. 2564
วัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่หรือกังวลหมู่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 เม.ย. 2564
เรื่อง วัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่ หรือกังวลหมู่
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 เม.ย. 2564
Physics ม 3,Tidal forceกู้เรือยักษ์ขวางคลองสุเอซ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 เม.ย. 2564
เรื่อง Physics ม 3,
Tidal forceกู้เรือยักษ์ขวางคลองสุเอซ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 เม.ย. 2564
การจัดการตัวรัฐบาลเองเพื่อบริหารวัคซีนให้คนไทยปลอดภัยเร็วขึ้น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 เม.ย. 2564
เรื่อง การจัดการตัวรัฐบาลเอง
เพื่อบริหารวัคซีนให้คนไทยปลอดภัยเร็วขึ้น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 เม.ย. 2564
วิถี Blinken2 ด่าล้อมจีน,ชอบกลียุคพม่ากับ3นิ้วไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 เม.ย. 2564
เรื่อง วิถี Blinken2 ด่ากราดจีน
ชอบล้อมด้วยกลียุคพม่า กับ 3 นิ้วไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 มี.ค. 2564
วิถี Blinken ด่ากราดจีน ปิดล้อมจีนด้วยกลียุคพม่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 มี.ค. 2564
เรื่อง วิถี Blinken ด่ากราดจีน
ปิดล้อมด้วยกลียุคพม่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 มี.ค. 2564
วัคซีน AstraZeneca ปลอดภัยพอไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 มี.ค. 2564
เรื่อง วัคซีนAstraZeneca ปลอดภัยพอไหม
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 มี.ค. 2564
วัคซีนโควิดCOVAX WHO กับเป้าหมายฉีดคนไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 มี.ค. 2564
เรื่อง วัคซีนโควิด COVAX WHO
กับเป้าหมายฉีดคนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 มี.ค. 2564
สถานการณ์วัคซีน ฉีดคนไทย 50% คือ70ล้านโดส

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 มี.ค. 2564
เรื่อง สถานการณ์วัคซีน ฉีดคนไทย
50% คือ 70 ล้านโดส
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ก.พ. 2564
ไทย จีนผู้สูญเสียสูงจากการยึดอำนาจ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 ก.พ. 2564
เรื่อง ไทย-จีนผู้สูญเสียสูง จากการยึดอำนาจ
ของทหารพม่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 ก.พ. 2564
โควิดไทย กับ ประชาธิปไตยดูไบและพม่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 ก.พ. 2564
เรื่อง โควิดไทย กับ ประชาธิปไตยดูไบและพม่า
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 ก.พ. 2564
คว่ำบาตรพม่า,อดอยาก,สู้รบ,ลี้ภัย,โควิด,แรงงาน,ไทยไม่มีกิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 ก.พ. 2564
เรื่อง คว่ำบาตรพม่า,อดอยาก,สู้รบ,ลี้ภัย,โควิด,
แรงงาน,ไทยไม่มีกิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 ก.พ. 2564
ยึดอำนาจพม่าผลต่อโควิด,ไทย,จีน,อาเซียน,อเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 ก.พ. 2564
เรื่อง อารมณ์เสพติดในสมอง วัคซีน กับ น้ำใจ
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 ม.ค. 2564
อารมณ์เสพย์ติดในสมอง -วัคซีน กับน้ำใจ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 ม.ค. 2564
เรื่อง อารมณ์เสพติดในสมอง วัคซีน กับ น้ำใจ
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ม.ค. 2564
วัคซีนด้วยการแพทย์กับกลุ่มการเมืองที่เห็นแก่ตัว

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 ม.ค. 2564
เรื่อง วัคซีนด้วยการแพทย์ กับ
กลุ่มการเมืองที่เห็นแก่ตัว
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ม.ค. 2564
โควิด กับ social media เพื่อร่วมมือหรือแสดงอำนาจ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 16 ม.ค. 2564
เรื่อง โควิด กับ social media
เพื่อร่วมมือ หรือ แสดงอำนาจ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ม.ค. 2564
COVID กลาง บ้าบอบ้าเลือดบ้าอำนาจ ด้วยรธน แบบUS

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 ม.ค. 2564
เรื่อง COVID กลาง บ้าบอบ้าเลือดบ้าอำนาจ
ด้วย รธน. แบบ US.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 ม.ค. 2564
ทางรอดราชวงศ์กับการศึกษารัฐธรรมนูญของเจ้าหญิงอลิซาเบธ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 ม.ค. 2564
เรื่อง การอยู่รอดราชวงศ์กับการศึกษา
รัฐธรรมนูญของเจ้าหญิงอลิซาเบธ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ธ.ค. 2563
การอยู่รอดของราชวงศ์วินด์เซอร์และรัฐธรรมนูญอังกฤษ1

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 ธ.ค. 2563
เรื่อง การอยู่รอดของราชวงศ์วินด์เซอร์
และรัฐธรรมนูญอังกฤษ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ธ.ค. 2563
วัคซีนโควิดเป็นการค้าผูกขาดเอากำไรสูง ควรสนใจเรื่องใด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 ธ.ค. 2563
เรื่อง วัคซีนโควิดเป็นการค้าผูกขาดเอากำไร
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ธ.ค. 2563
เทคโนโลยี 5วัคซีนโควิดกับการเมืองการค้า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 ธ.ค. 2563
เรื่อง เทคโนโลยี 5วัคซีนโควิด กับการเมืองการค้า
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ธ.ค. 2563
วัคซีนCOVID ทำไมเริ่มที่อังกฤษหรือเป็นกล่อง Pandora 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 ธ.ค. 2563
เรื่อง วัคซีน COVID ทำไมเริ่มที่อังกฤษ
หรือเป็นกล่อง Pandora?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 พ.ย. 2563
วัคซีนCOVID ผลและความปลอดภัย บนวิถีที่ต่าง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 28 พ.ย. 2563
เรื่อง วัคซีน COVID ผล และ
ความปลอดภัย บนวิถีที่ต่าง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 พ.ย. 2563
Katalin Karikó ผู้พบ mRNA ต้นทาง วัคซีน โควิด19 แรกของโลก

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 21 พ.ย. 2563
เรื่อง Katalin Karikó ผู้พบ mRNA
ต้นทาง วัคซีนโควิด19 แรกของโลก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 พ.ย. 2563
ไบเดินกับทรัมป์คิดต่างวัคซีน,คิดเหมือนคว่ำจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 14 พ.ย. 2563
เรื่อง ไบเดินกับทรัมป์
คิดต่างวัคซีน, คิดเหมือนค่ำจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 พ.ย. 2563
อเมริกันเลือกบ้าอำนาจทรัมป์หรือเสรีไบเดน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 7 พ.ย. 2563
เรื่อง อเมริกันเลือกบ้าอำนาจ
ทรัมป์หรือเสรีไบเดน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ต.ค. 2563
Qianนักอวกาศนิวเคลียร์ "เรื่องโง่สุดที่อเมริกาเคยทำ" ตายวันนี้11ปีก่อน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 31 ต.ค. 2563
เรื่อง Qian นักอวกาศนิวเคลียร์
"เรื่องโง่ที่สุดที่อเมริกาเคยทำ"
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ต.ค. 2563
สมองที่เสพติดหยาบคายหรือใช้อำนาจ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 ต.ค. 2563
เรื่อง สมองที่เสพติดหยาบคาย หรือใช้อำนาจ
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ต.ค. 2563
โรคโลกเกลียดกันพา โควิดระบาด ไม่มีกินระเบิด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 ต.ค. 2563
เรื่อง โลกเกลียดกัน โควิดระบาด ไม่มีกินระเบิด
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ต.ค. 2563
รางวัลโนเบล “หลุมดำในจักรวาล” กับในส.ว. ในทรัมป์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ต.ค. 2563
เรื่อง รางวัลโนเบล "หลุมดำในจักรวาล"
กับในส.ว. ในทรัมป์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ต.ค. 2563
UN ชมจีนจัดการ 850 ล้านคนพ้นความยากจน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ต.ค. 2563
เรื่อง UN ชมจีนจัดการ 850 ล้าน
คนพ้นความยากจน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ก.ย. 2563
ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ยและซีรี่ย์หมิง ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 ก.ย. 2563
เรื่อง ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ย และซีรี่ย์หมิง ตอนที่ 2
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ก.ย. 2563
ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ยและซีรี่ย์หมิง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 ก.ย. 2563
เรื่อง ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ย และซีรี่ย์หมิง
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ก.ย. 2563
ค ศ 1377สัมพันธ์แรกหมิง อยุธยา คนจีนยากแค้นกว่าไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 ก.ย. 2563
เรื่อง ค.ศ. 1377 สัมพันธ์แรก หมิง-อยุธยา
คนจีนยากแค้นกว่าไทย วันนี้กลับรวยกว่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ก.ย. 2563
ทรัมป์ ทั้งเกลียดทั้งกลัว WeChat,TikTok ทำไม?

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 ก.ย. 2563
เรื่อง ทรัมป์ ทั้งเกลียดทั้งกลัว
WeChat, TikTok. ทำไม??
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ส.ค. 2563
ทำไมมูลค่า Alibaba,Tencent, Apple
สูงกว่ารายได้ไทยต่อปีGDP7.7เท่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 ส.ค. 2563
เรื่อง ทำไมมูลค่า Alibaba, Tencent, Apple
สูงกว่ารายได้ไทยต่อปี 7.7 เท่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ส.ค. 2563
COVID,เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นเมื่อทรัมป์แพ้เลือกตั้ง20

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 ส.ค. 2563
เรื่อง COVID เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น
เมื่อทรัมป์แพ้เลือกตั้ง 20
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ส.ค. 2563
COVID รอบ2 คนจน ประเทศหมดเงิน
วัคซีนทันไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 ส.ค. 2563
เรื่อง COVID รอบ 2 คนจน-ประเทศ
หมดเงิน วัคซีนทันไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ส.ค. 2563
แอมโมเนียมไนเตรทเป็นระเบิดรึไม่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 ส.ค. 2563
เรื่อง แอมโมเนียมไนเตรท เป็นระเบิดรึไม่
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ส.ค. 2563
ศิลปะร่วมสมัยปลายจวักกับ Miyuki Nakajima 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 ส.ค. 2563
เรื่อง ศิลปะร่วมสมัยปลายจวัก
กับ Miyuki Nakajima 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.ค. 2563
ศิลปะปลายจวักถึงวิถี CCTV-3

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ก.ค. 2563
เรื่อง ศิลปะปลายจวัก ถึงวิถี CCTV-3
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.ค. 2563
COVID-19 อียิปต์C130มาทำไม ส่วนไทยลำบาก 18

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 อียิปต์ C130 มาทำไม
ส่วนไทยลำบาก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.ค. 2563
COVID-19 บนเครื่องบินปลอดโรคไหมและการเดินทางของม้ง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 บนเครื่องบินปลอดโรคไหม
และการเดินทางของม้ง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.ค. 2563
COVID-19 วัคซีนจะมีไหม (16)

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 วัคซีนจะมีไหม (16)
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์ไวรัส 20ทาสนิยม 15

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์-ไวรัส20
ทาสนิยม (15)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์20 ยิ่งใหญ่เหยียดผิว (14)

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์-20
ยิ่งใหญ่เหยียดผิว (14)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์20 อำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดของคนขาว 13

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์ 20 อำนาจยิ่งใหญ่
สูงสุดของคนขาว 13
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 มิ.ย. 2563
COVID-19 ทรัมป์ 20 ทุกข์ทรมานโลก 12

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์ 20 ทุกข์ทรมานโลก
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 พ.ค. 2563
COVID-19 สาธารณสุขยังไม่มีพ่อค้าการเมือง 11

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 โชคดี.. สาธรณะสุขยังไม่มี
พ่อค้าการเมืองหรือ 11
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 พ.ค. 2563
COVID -19 ไม่มีอาการ 80%10

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 ไม่มีอาการ 80% (10)
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 พ.ค. 2563
COVID -19 ภูมิต้านทาน ทางกายทางใจ 9

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 16 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 ภูมิต้านทาน ทางกาย ทางใจ 9
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 พ.ค. 2563
COVID -19 อาหารให้ภูมิต้านทาน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 อาหารให้ภูมิต้านทาน 8
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 พ.ค. 2563
COVID-19 คนล้ม คลังกู้ ชาวบ้านใช้หนี้แทน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 คนล้ม แพทย์รัก คลังแล้ง
รมต.คลังกู้ ชาวบ้านใช้หนี้แทน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 เม.ย. 2563
COVID -19แพทย์แน่,เถ้าแก่ขอ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 แพทย์แน่ เถ้าแก่ขอ 6
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์กับการเมืองเถ้าแก่-สิงคโปร์พลาด

รายการวิถีคิด 18 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์กับการเมืองเถ้าแก่-
สิงคโปร์พลาด
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองเลิกฉุกละหุก 5

รายการวิถีคิด 11 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองเลิกฉุกละหุก 5
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองคุมตาม4

รายการวิถีคิด 4 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองคุมตาม 4
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 มี.ค. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองยังระบาด 3

รายการวิถีคิด 28 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองระบาด 3
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 21 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองระบาด 2
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 มี.ค. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองป่วย

รายการวิถีคิด 14 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองป่วย .
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 7 มี.ค. 2563
เรื่อง เฉียนหลง1735ที่สุดของจักรพรรดิและสนม
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ก.พ. 2563
ที่มาของ พืช เงิน เชื้อเพลิง pm2.5 ตอน 2

รายการวิถีคิด 29 ก.พ. 2563
เรื่อง วิถี เชื้อเพลิง PM2.5 เพื่อเงิน ตอนที่ 1
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ก.พ. 2563
ที่มา พืช เงิน เชื้อเพลิง pm2.5

รายการวิถีคิด 22 ก.พ. 2563
เรื่อง โลภเงินจากน้ำมันถ่านหิน
: แล้วเลิกใช้ได้หรือ ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 15 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 3
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 8 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ก.พ. 2563
ลดตายจากpm2.5 ถ่านหินถึง ปลูกพืชผัก

รายการวิถีคิด 1 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ม.ค. 2563
มั่นคงพลังงานเท็จ ใช้ถ่านหินPM2 5 น้ำมันก๊าซหมดโลก

รายการวิถีคิด 25 ม.ค. 2563
เรื่อง 1727 ชะตาเว่ยอิงลั่วพบพาน ชีวิตสยาม-
15,000 ล้าน สทรีมซีรี่ส์ ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ม.ค. 2563
15,000ล้านสทรีม เวยอิงลั่วซีรีส์ 1727
1775 พบพาน สงครามสยาม

รายการวิถีคิด 18 ม.ค. 2563
เรื่อง 1727 ชะตาเว่ยอิงลั่วพบพาน ชีวิตสยาม-
15,000 ล้าน สทรีมซีรี่ส์ ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ม.ค. 2563
สีจิ้นผิง พ้น 100 ปี อัปยศ ถึง คาร์เฟนทานิล

รายการวิถีคิด 11 ม.ค. 2563
เรื่อง 100 ปีอัปยศ จีนพ้นแล้วหรือ?
รายการวิถีคิด 4 ม.ค. 2563
เรื่อง สี จิ้นผิงจากยากแค้น,อับอาย,
ฝิ่นฝรั่งจนมั่งคั่ง,สบายใจ,คาร์เฟนทานิล
รายการวิถีคิด 28 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียง สายไหม,
สี จิ้นผิง - สายใยหลี่ จื่อ ชวี่ 4
รายการวิถีคิด 21 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงในมุทิตา,
สี จิ้นผิงและ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ธ.ค. 2562
พอเพียงวิถี,สี จิ้นผิง และ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 2

รายการวิถีคิด 14 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงวิถี,สี จิ้นผิง
และ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ธ.ค. 2562
พอเพียงแบบคุณสี จิ้นผิง และหนูหลี่ จื่อ ชวี่

รายการวิถีคิด 7 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงแบบคุณสี จิ้นผิง
และหนูน้อยหลี่ จื่อ ชวี่
รายการวิถีคิด 30 พ.ย. 2562
เรื่อง 2000 ปี จีน,เกาหลีและสาวน้อยหลี่ จื่อ ชวี่ 2
รายการวิถีคิด 23 พ.ย. 2562
เรื่อง 2000 ปี จีนและเกาหลี
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 พ.ย. 2562
คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" ไซแนปส์ ในสมองเรา 3

รายการวิถีคิด 16 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" ไซแนปส์ในสมองเรา 3
รายการวิถีคิด 9 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 พ.ย. 2562
คลื่นE=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา

รายการวิถีคิด 2 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ต.ค. 2562
คลื่นE=hf "ตมฺมยตา" สมอง (Melatonin) เรา

รายการวิถีคิด 26 ต.ค. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมอง และMelatonin เรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ต.ค. 2562
คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมองเรา

รายการวิถีคิด 19 ต.ค. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมองเรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ต.ค. 2562
"PDCA ป๋ากับเติ้ง" จีน-ไทย-บางจาก

รายการวิถีคิด 5 ต.ค. 2562
เรื่อง "PDCA ป๋ากับเติ้ง" พัษนาจีน-ไทย-บางจาก
คลิป "พลังใจของพ่อเลี้ยงเดี่ยว" ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างอุลตร้าเซนและผม เรา ‪#‎ทีมฤทธิเซน‬ ออกอากาศช่อง One Channel