รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 ต.ค. 2563
เรื่อง สมองที่เสพติดหยาบคาย หรือใช้อำนาจ
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ต.ค. 2563
โรคโลกเกลียดกันพา โควิดระบาด ไม่มีกินระเบิด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 ต.ค. 2563
เรื่อง โลกเกลียดกัน โควิดระบาด ไม่มีกินระเบิด
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ต.ค. 2563
รางวัลโนเบล “หลุมดำในจักรวาล” กับในส.ว. ในทรัมป์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ต.ค. 2563
เรื่อง รางวัลโนเบล "หลุมดำในจักรวาล"
กับในส.ว. ในทรัมป์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ต.ค. 2563
UN ชมจีนจัดการ 850 ล้านคนพ้นความยากจน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ต.ค. 2563
เรื่อง UN ชมจีนจัดการ 850 ล้าน
คนพ้นความยากจน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ก.ย. 2563
ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ยและซีรี่ย์หมิง ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 ก.ย. 2563
เรื่อง ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ย และซีรี่ย์หมิง ตอนที่ 2
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ก.ย. 2563
ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ยและซีรี่ย์หมิง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 ก.ย. 2563
เรื่อง ประวัติศาสตร์จูตี้ รั่วเว่ย และซีรี่ย์หมิง
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ก.ย. 2563
ค ศ 1377สัมพันธ์แรกหมิง อยุธยา คนจีนยากแค้นกว่าไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 ก.ย. 2563
เรื่อง ค.ศ. 1377 สัมพันธ์แรก หมิง-อยุธยา
คนจีนยากแค้นกว่าไทย วันนี้กลับรวยกว่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ก.ย. 2563
ทรัมป์ ทั้งเกลียดทั้งกลัว WeChat,TikTok ทำไม?

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 ก.ย. 2563
เรื่อง ทรัมป์ ทั้งเกลียดทั้งกลัว
WeChat, TikTok. ทำไม??
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ส.ค. 2563
ทำไมมูลค่า Alibaba,Tencent, Apple
สูงกว่ารายได้ไทยต่อปีGDP7.7เท่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 ส.ค. 2563
เรื่อง ทำไมมูลค่า Alibaba, Tencent, Apple
สูงกว่ารายได้ไทยต่อปี 7.7 เท่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ส.ค. 2563
COVID,เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นเมื่อทรัมป์แพ้เลือกตั้ง20

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 ส.ค. 2563
เรื่อง COVID เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น
เมื่อทรัมป์แพ้เลือกตั้ง 20
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ส.ค. 2563
COVID รอบ2 คนจน ประเทศหมดเงิน
วัคซีนทันไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 ส.ค. 2563
เรื่อง COVID รอบ 2 คนจน-ประเทศ
หมดเงิน วัคซีนทันไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ส.ค. 2563
แอมโมเนียมไนเตรทเป็นระเบิดรึไม่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 ส.ค. 2563
เรื่อง แอมโมเนียมไนเตรท เป็นระเบิดรึไม่
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ส.ค. 2563
ศิลปะร่วมสมัยปลายจวักกับ Miyuki Nakajima 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 ส.ค. 2563
เรื่อง ศิลปะร่วมสมัยปลายจวัก
กับ Miyuki Nakajima 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.ค. 2563
ศิลปะปลายจวักถึงวิถี CCTV-3

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ก.ค. 2563
เรื่อง ศิลปะปลายจวัก ถึงวิถี CCTV-3
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.ค. 2563
COVID-19 อียิปต์C130มาทำไม ส่วนไทยลำบาก 18

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 อียิปต์ C130 มาทำไม
ส่วนไทยลำบาก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.ค. 2563
COVID-19 บนเครื่องบินปลอดโรคไหมและการเดินทางของม้ง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 บนเครื่องบินปลอดโรคไหม
และการเดินทางของม้ง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.ค. 2563
COVID-19 วัคซีนจะมีไหม (16)

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ก.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 วัคซีนจะมีไหม (16)
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์ไวรัส 20ทาสนิยม 15

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์-ไวรัส20
ทาสนิยม (15)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์20 ยิ่งใหญ่เหยียดผิว (14)

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์-20
ยิ่งใหญ่เหยียดผิว (14)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 มิ.ย. 2563
COVID-19 ,ทรัมป์20 อำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดของคนขาว 13

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์ 20 อำนาจยิ่งใหญ่
สูงสุดของคนขาว 13
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 มิ.ย. 2563
COVID-19 ทรัมป์ 20 ทุกข์ทรมานโลก 12

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 มิ.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 ทรัมป์ 20 ทุกข์ทรมานโลก
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 พ.ค. 2563
COVID-19 สาธารณสุขยังไม่มีพ่อค้าการเมือง 11

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 โชคดี.. สาธรณะสุขยังไม่มี
พ่อค้าการเมืองหรือ 11
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 พ.ค. 2563
COVID -19 ไม่มีอาการ 80%10

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 ไม่มีอาการ 80% (10)
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 พ.ค. 2563
COVID -19 ภูมิต้านทาน ทางกายทางใจ 9

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 16 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 ภูมิต้านทาน ทางกาย ทางใจ 9
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 พ.ค. 2563
COVID -19 อาหารให้ภูมิต้านทาน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 อาหารให้ภูมิต้านทาน 8
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 พ.ค. 2563
COVID-19 คนล้ม คลังกู้ ชาวบ้านใช้หนี้แทน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 พ.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 คนล้ม แพทย์รัก คลังแล้ง
รมต.คลังกู้ ชาวบ้านใช้หนี้แทน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 เม.ย. 2563
COVID -19แพทย์แน่,เถ้าแก่ขอ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 แพทย์แน่ เถ้าแก่ขอ 6
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์กับการเมืองเถ้าแก่-สิงคโปร์พลาด

รายการวิถีคิด 18 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์กับการเมืองเถ้าแก่-
สิงคโปร์พลาด
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองเลิกฉุกละหุก 5

รายการวิถีคิด 11 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองเลิกฉุกละหุก 5
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 เม.ย. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองคุมตาม4

รายการวิถีคิด 4 เม.ย. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองคุมตาม 4
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 มี.ค. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองยังระบาด 3

รายการวิถีคิด 28 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองระบาด 3
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 21 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองระบาด 2
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 มี.ค. 2563
COVID-19 การแพทย์ดี การเมืองป่วย

รายการวิถีคิด 14 มี.ค. 2563
เรื่อง COVID-19 การแพทย์ดี-การเมืองป่วย .
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 7 มี.ค. 2563
เรื่อง เฉียนหลง1735ที่สุดของจักรพรรดิและสนม
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ก.พ. 2563
ที่มาของ พืช เงิน เชื้อเพลิง pm2.5 ตอน 2

รายการวิถีคิด 29 ก.พ. 2563
เรื่อง วิถี เชื้อเพลิง PM2.5 เพื่อเงิน ตอนที่ 1
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ก.พ. 2563
ที่มา พืช เงิน เชื้อเพลิง pm2.5

รายการวิถีคิด 22 ก.พ. 2563
เรื่อง โลภเงินจากน้ำมันถ่านหิน
: แล้วเลิกใช้ได้หรือ ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 15 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 3
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการวิถีคิด 8 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ก.พ. 2563
ลดตายจากpm2.5 ถ่านหินถึง ปลูกพืชผัก

รายการวิถีคิด 1 ก.พ. 2563
เรื่อง สังเคราะห์แสงให้ชีวิตให้พลังงาน
PM2.5 ถ่านหินให้ความตาย ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ม.ค. 2563
มั่นคงพลังงานเท็จ ใช้ถ่านหินPM2 5 น้ำมันก๊าซหมดโลก

รายการวิถีคิด 25 ม.ค. 2563
เรื่อง 1727 ชะตาเว่ยอิงลั่วพบพาน ชีวิตสยาม-
15,000 ล้าน สทรีมซีรี่ส์ ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ม.ค. 2563
15,000ล้านสทรีม เวยอิงลั่วซีรีส์ 1727
1775 พบพาน สงครามสยาม

รายการวิถีคิด 18 ม.ค. 2563
เรื่อง 1727 ชะตาเว่ยอิงลั่วพบพาน ชีวิตสยาม-
15,000 ล้าน สทรีมซีรี่ส์ ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ม.ค. 2563
สีจิ้นผิง พ้น 100 ปี อัปยศ ถึง คาร์เฟนทานิล

รายการวิถีคิด 11 ม.ค. 2563
เรื่อง 100 ปีอัปยศ จีนพ้นแล้วหรือ?
รายการวิถีคิด 4 ม.ค. 2563
เรื่อง สี จิ้นผิงจากยากแค้น,อับอาย,
ฝิ่นฝรั่งจนมั่งคั่ง,สบายใจ,คาร์เฟนทานิล
รายการวิถีคิด 28 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียง สายไหม,
สี จิ้นผิง - สายใยหลี่ จื่อ ชวี่ 4
รายการวิถีคิด 21 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงในมุทิตา,
สี จิ้นผิงและ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ธ.ค. 2562
พอเพียงวิถี,สี จิ้นผิง และ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 2

รายการวิถีคิด 14 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงวิถี,สี จิ้นผิง
และ หนูหลี่ จื่อ ชวี่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ธ.ค. 2562
พอเพียงแบบคุณสี จิ้นผิง และหนูหลี่ จื่อ ชวี่

รายการวิถีคิด 7 ธ.ค. 2562
เรื่อง พอเพียงแบบคุณสี จิ้นผิง
และหนูน้อยหลี่ จื่อ ชวี่
รายการวิถีคิด 30 พ.ย. 2562
เรื่อง 2000 ปี จีน,เกาหลีและสาวน้อยหลี่ จื่อ ชวี่ 2
รายการวิถีคิด 23 พ.ย. 2562
เรื่อง 2000 ปี จีนและเกาหลี
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 พ.ย. 2562
คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" ไซแนปส์ ในสมองเรา 3

รายการวิถีคิด 16 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" ไซแนปส์ในสมองเรา 3
รายการวิถีคิด 9 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 พ.ย. 2562
คลื่นE=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา

รายการวิถีคิด 2 พ.ย. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" โดพามีนในสมองเรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ต.ค. 2562
คลื่นE=hf "ตมฺมยตา" สมอง (Melatonin) เรา

รายการวิถีคิด 26 ต.ค. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมอง และMelatonin เรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ต.ค. 2562
คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมองเรา

รายการวิถีคิด 19 ต.ค. 2562
เรื่อง คลื่น E=hf "ตมฺมยตา" สมองเรา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ต.ค. 2562
"PDCA ป๋ากับเติ้ง" จีน-ไทย-บางจาก

รายการวิถีคิด 5 ต.ค. 2562
เรื่อง "PDCA ป๋ากับเติ้ง" พัษนาจีน-ไทย-บางจาก
รายการวิถีคิด 28 ก.ย. 2562
เรื่อง "เมื่อ อะมิกดะลา ไม่ไฮแจ๊ค - PDCA
ป๋ากับเติ้ง" 3
รายการวิถีคิด 21 ก.ย. 2562
เรื่อง "เมื่อ อะมิกดะลา ไม่ไฮแจ๊ค - PDCA
ป๋ากับเติ้ง" 2
รายการวิถีคิด 14 ก.ย. 2562
เรื่อง อะมิกดะลา ไม่ ไฮแจ็ค PDCA ป๋า กับ เติ้ง
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ก.ย. 2562
อะมิกดะลา ไม่ไฮแจ็ค PDC Adjust

รายการวิถีคิด 7 ก.ย. 2562
เรื่อง อะมิกดะลา ไม่ ไฮแจ็ค PDC Adjust
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ส.ค. 2562
อะมิกดะลา ไฮแจ็ค อารมณ์เรา เป็นทรัมป์

รายการวิถีคิด 31 ส.ค. 2562
เรื่อง อะมิกดะลา ไฮแจ็ค
อารมณ์เรา เป็น แบบทรัมป์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ส.ค. 2562
สมองเรากับนิสัย(5) ในสงครามฉู่-ฮั่น2225ya

รายการวิถีคิด 24 ส.ค. 2562
เรื่อง สมองเรากับนิสัย (5)
ในสงครามฉู่-ฮั่น 2225ya
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ส.ค. 2562
สมองเรากับนิสัย(3-4) ในสงครามฉู่-ฮั่น

รายการวิถีคิด 17 ส.ค. 2562
เรื่อง สมองเรากับนิสัย (4)
ในสงครามฉู่-ฮั่น 2225ya
รายการวิถีคิด 10 ส.ค. 2562
เรื่อง สมองกับนิสัย (3) ในสงครามฉู่-ฮั่น
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ส.ค. 2562
สมองแบบจิ๋นซี,ฮั่นหลิวปัง จางเหลียง,ฌ้อปาอ๋อง 2

รายการวิถีคิด 3 ส.ค. 2562
เรื่อง สมองกับนิสัย
จิ๋นซี,ฮั่นหลิวปัง จางเหลียง, ฌ้อปาอ๋อง 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ก.ค. 2562
สมองแบบ จางเหลียง จักรพรรดิฮั่นหลิวปัง 1

รายการวิถีคิด 27 ก.ค. 2562
เรื่อง สมองแบบจางเหลียง
จักรพรรดิฮั่น หลิวปัง 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 ก.ค. 2562
สมองใจอย่างง่ายๆ จางเหลียง กับ ทรัมป์

รายการวิถีคิด 20 ก.ค. 2562
เรื่อง สมองเรา สีจิ้นผิง ทรัมป์ กับเซอร์ดาร์รอค
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 ก.ค. 2562
สมองเรา สีจิ้นผิง ทรัมป์ กับเซอร์

รายการวิถีคิด 13 ก.ค. 2562
เรื่อง สมองเรา สีจิ้นผิง ทรัมป์ กับเซอร์ 1
รายการวิถีคิด 6 ก.ค. 2562
เรื่อง วิถีไหนมั่นใจกว่า BRI ของสี หรือ ทรัมป์
รายการวิถีคิด 29 มิ.ย. 2562
เรื่อง "จีนเอเซียไม่ยอมรับข้อตกลง
กดขี่อีกแล้ว" นายกฯ ลี, สี
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 มิ.ย. 2562
สันติวิธีของพลเอกเปรม และจีนที่นายกฯ สิงคโปร์ชื่นชม

รายการวิถีคิด 22 มิ.ย. 2562
เรื่อง "ฉันก็มีเพื่อนหลายคนนะทรัมป์"
จากลี,สี,แมร์เคิล
รายการวิถีคิด 15 มิ.ย. 2562
เรื่อง บทบาทพลเอกเปรมฯ และจีน
ที่นายกฯสิงคโปร์ยกย่อง
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 มิ.ย. 2562
จากไอน์สไตน์ถึง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ 3

รายการวิถีคิด 8 มิ.ย. 2562
เรื่อง วิถีคิดพลเอกเปรมฯ ด้วยหัวใจ และหน้าที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 มิ.ย. 2562
จาก ด้วยหัวใจ และหน้าที่

รายการวิถีคิด 1 มิ.ย. 2562
เรื่อง ด้วยหัวใจ และหน้าที่
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 พ.ค. 2562
จากไอน์สไตน์ถึง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ 2

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 พ.ค. 2562
จากไอน์สไตน์ถึง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ 1

รายการวิถีคิด 18 พ.ค. 2562
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงป่าท้อสิบหลี่สามชาติสามภพ 2
รายการวิถีคิด 11 พ.ค. 2562
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงป่าท้อสิบหลี่สามชาติสามภพ
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 พ.ค. 2562
M87 หลุมดำ ไอน์สไตน์กับนิพพาน 2

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 เม.ย. 2562
M87 หลุมดำ ไอน์สไตน์กับนิพพาน 1

รายการวิถีคิด 27 เม.ย. 2562
เรื่อง M87 หลุมดำ ไอน์สไตน์ กับ นิพพาน 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 เม.ย. 2562
ดัชนีจีนี Gini กับความมั่งคั่งและเสรีภาพที่ไม่เท่าเทียม
ใน จีน-เกาหลี-ไทย 5

รายการวิถีคิด 20 เม.ย. 2562
เรื่อง M87 หลุมดำ ไอน์สไตน์ กับ นิพพาน
รายการวิถีคิด 13 เม.ย. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนี Gini กับความมั่งคั่งและเสรีภาพ
ที่ไม่เท่าเทียมใน จีน-เกาหลี-ไทย 6
รายการวิถีคิด 6 เม.ย. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนี Gini กับความมั่งคั่งและเสรีภาพ
ที่ไม่เท่าเทียมใน จีน-เกาหลี-ไทย 5
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 มี.ค. 2562
ดัชนีจีนี กับความมั่งคั่งและเสรีภาพที่ไม่เท่าเทียม ใน จีน-เกาหลี-ไทย 4

รายการวิถีคิด 30 มี.ค. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนีกับความมั่งคั่งและเสรีภาพ
ที่ไม่เท่าเทียมใน จีน-เกาหลี-ไทย 4
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 มี.ค. 2562
ดัชนีจีนี กับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียม ใน จีน-เกาหลี-ไทย 3

รายการวิถีคิด 23 มี.ค. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนี กับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียม
ใน จีน-เกาหลี-ไทย 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 มี.ค. 2562
ดัชนีจีนี กับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียม ใน จีน-เกาหลี-ไทย 2

รายการวิถีคิด 16 มี.ค. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนี กับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียม
ใน จีน-เกาหลี-ไทย 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 มี.ค. 2562
ดัชนีจีนีกับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียมในจีน เกาหลี ไทย

รายการวิถีคิด 9 มี.ค. 2562
เรื่อง ดัชนีจีนี กับ wealth มั่งคั่งไม่เท่าเทียม
ใน จีน-เกาหลี-ไทย
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 มี.ค. 2562
รายงานโลก 1-4 สุขประชาชนหรือตนร่ำรวย

รายการวิถีคิด 2 มี.ค. 2562
เรื่อง รายงานโลก 4
"สุขประชาชน หรือ ตนร่ำรวย?"
รายการวิถีคิด 23 ก.พ. 2562
เรื่อง รายงานโลก 3
"สุขประชาชน หรือ ตนร่ำรวย?"
รายการวิถีคิด 16 ก.พ. 2562
เรื่อง รายงานโลก 2
"สุขประชาชน หรือ ตนร่ำรวย?"
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ก.พ. 2562
รวยจน ชีวิตจีน ชีวิตไทย 1

รายการวิถีคิด 9 ก.พ. 2562
เรื่อง รายงานโลก กับ ชีวิตจีน ชีวิตไทย 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 ก.พ. 2562
วิถีการจัดการปริมาณฝุ่น PM2.5 ภัยต่อคนหมู่มาก

รายการวิถีคิด 2 ก.พ. 2562
เรื่อง วิถีการจัดการปริมาณฝุ่น PM 2.5
เกินมาตรฐานโลก เป็นภัยต่อคนหมู่มาก
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ม.ค. 2562
ดิจิทัล, PM2.5 ถึงคลื่นอนิจจัง (10)

รายการวิถีคิด 26 ม.ค. 2562
เรื่อง ดิจิทัล PM2.5 ถึงคลื่นอนิจจัง(11)
รายการวิถีคิด 19 ม.ค. 2562
เรื่อง ดิจิทัล PM2.5 ถึงคลื่นอนิจจัง(10)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ม.ค. 2562
ดิจิทัลจีนลงหลังดวงจันทร์ Five Eyes ยังคงขย้ำจีน 8

รายการวิถีคิด 12 ม.ค. 2562
เรื่อง ดิจิทัลจีน ฝ่าวงล้อม
Five Eyes กับทรัมป์ 9
รายการวิถีคิด 5 ม.ค. 2562
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา Five Eyes ยังคงขย้ำจีน 8
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ธ.ค. 2561
ดิจิทัลเปลี่ยนเรา Five Eyes เปลี่ยนโลก ขย้ำจีน 7

รายการวิถีคิด 29 ธ.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา Five Eyes
เปลี่ยนโลก ขย้ำจีน 7
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ธ.ค. 2561
ดิจิทัลเปลี่ยนเรา Five Eyes เปลี่ยนโลก ขย้ำจีน 6

รายการวิถีคิด 22 ธ.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา Five Eyes
เปลี่ยนโลก ขย้ำจีน 6
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ธ.ค. 2561
ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจีน 4/5

รายการวิถีคิด 15 ธ.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจีน 5
รายการวิถีคิด 8 ธ.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจีน 4
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ธ.ค. 2561
ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจีน 3

รายการวิถีคิด 1 ธ.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจีน 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 พ.ย. 2561
ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เราใช้เปลี่ยนโลก แล้วโลกก็เปลี่ยนเรา 1-2

รายการวิถีคิด 24 พ.ย. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เราใช้เปลี่ยนโลก
แล้วโลกก็เปลี่ยนเรา 2
รายการวิถีคิด 17 พ.ย. 2561
เรื่อง ดิจิทัลเปลี่ยนเรา เราใช้เปลี่ยนโลก
แล้วโลกก็เปลี่ยนเรา 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 พ.ย. 2561
สนามรบดิจิทัล4 คาชอกจิ,ซัลมาน-ทรัมป์รวย,แอร์โดอัน

รายการวิถีคิด 10 พ.ย. 2561
เรื่อง สนามรบดิจิทัล 4 ของแอร์โดอัน
คาชอกจิละลาย ซัลมานหลบ ทรัมป์รวย
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 พ.ย. 2561
สนามรบดิจิทัล3 คาชอกจิ, ซัลมาน ทรัมป์รวย,แอร์โดอัน

รายการวิถีคิด พ.ย. 2561
เรื่อง สนามรบดิจิทัล 3
คาชอกจิ,แอร์โดอัน กับ ซัลมาน-ทรัมป์รวย
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ต.ค. 2561
สนามรบดิจิทัล2 ยกแรก คาชอกจิถูกฆ่า อเมริกา-ซาอุฯป่วย แต่ทรัมป์รวย

รายการวิถีคิด 27 ต.ค. 2561
เรื่อง สนามรบดิจิทัล 2 ยกแรก
คาชอกจิ ถูกฆ่า-อเมริกา/ซาอุฯป่วย แต่ทรัมป์รวย
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 ต.ค. 2561
เรื่อง ดิจิทัลฯ กับ คาชอกจี
Digital transformation & Khashoggi

รายการวิถีคิด 20 ต.ค. 2561
เรื่อง สนามรบดิจิทัล1 กับ คาชอกจี
Digital transformation & Khashoggi
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 ต.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 11
สมองคริสตินฟอร์ด กับ อสูรในทรัมป์

รายการวิถีคิด 13 ต.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 11
สมองคริสตินฟอร์ด กับ อสูรในทรัมป์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 ต.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 10
ใจนางฟอร์ดกับสมองทรัมป์

รายการวิถีคิด 6 ต.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 10
ใจนางฟอร์ดกับสมองทรัมป์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ก.ย. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 9
เรียนรู้อีคอมเมิร์ซโลกช่วยกัน

รายการวิถีคิด 29 ก.ย. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 9
เรียนรู้อีคอมเมิร์ซโลกช่วยกัน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ก.ย. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 8
เรียนรู้อีคอมเมิร์ซโลกช่วยกัน

รายการวิถีคิด 22 ก.ย. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ ควอนตัม 8
เรียนรู้อีคอมเมิร์ซโลกช่วยกัน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ ควอนตัม 7
หลักสูตรอีคอมเมิร์ซโลกช่วยกันสู่โลก

รายการวิถีคิด 15 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ ควอนตัม 7
หลักสูตรอีคอมเมิร์ซโลกช่วยกัน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ อนุภาคพระเจ้า 6
กับหลักสูตรไร้งาน

รายการวิถีคิด 8 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ อนุภาคพระเจ้า 6
กับหลักสูตรสหกิจควอนตัม
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ อนุภาคพระเจ้า 5
กับหลักสูตรไร้งาน

รายการวิถีคิด 1 ก.ย. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ อนุภาคพระเจ้า 5
กับหลักสูตรไร้งาน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์และอนุภาคพระเจ้า 4
กับหลักสูตรตกงาน

รายการวิถีคิด 25 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ และอนุภาคพระเจ้า 4
กับหลักสูตรตกงาน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์และอนุภาคพระเจ้า 3

รายการวิถีคิด 18 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ และอนุภาคพระเจ้า 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์และอนุภาคพระเจ้า 2

รายการวิถีคิด 11 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ และอนุภาคพระเจ้า 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์และอนุภาคพระเจ้า 1

รายการวิถีคิด 4 ส.ค. 2561
เรื่อง วิถีไอน์สไตน์ และอนุภาคพระเจ้า 1
รายการวิถีคิด 28 ก.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์และจิตใจ
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีปูตินคิม-ทรัมป์ วิถีวิทย์ไอน์สไตน์ วิถีถ้ำไทย (12)

รายการวิถีคิด 21 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีปูตินคิม-ทรัมป์ วิถีวิทย์ไอน์สไตน์
วิถีถ้ำไทย (12)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิม วิถีมูน วิถีวิทย์ วิถีเรา (11)

รายการวิถีคิด 14 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิม วิถีมูน วิถีวิทยาศาสตร์ วิถีเรา (11)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 10 วิถีคิมน้อย วิถีมูน

รายการวิถีคิด 7 ก.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 10 วิถีคิมน้อย วิถีมูน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 9 เยอรมันแพ้เกาหลี ทรัมป์แพ้คิม

รายการวิถีคิด 30 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 9
เยอรมันแพ้เกาหลี ทรัมป์พ่ายคิม
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 8 ทรัมป์กับความเป็นมนุษย์

รายการวิถีคิด 23 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 8
ทรัมป์ผู้ไร้ศีล ไร้ธรรม
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 7 ทรัมป์ : มัน เก่ง สมาร์ท จังอ๊ะ

รายการวิถีคิด 16 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 7
ทรัมป์ยืนยัน คิมสุดสมาร์ท จิงจิง
รายการวิถีคิด 9 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 6
เลือด อดีต ชาติ หนึ่งเดียว
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 3-4-5 สายเลือดอดีตชาติเดียวกัน

รายการวิถีคิด 2 มิ.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 5
เลือด อดีต ชาติ หนึ่งเดียว
รายการวิถีคิด 26 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 4
สายเลือด อดีต กับ ชาติ เดียวกัน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย กับสายเลือดอดีตชาติเดียวกัน ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด 19 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 3
กับ สายเลือด อดีต ชาติ เดียวกัน
รายการวิถีคิด 12 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย ตอนที่ 2
กับ สายเลือด ประวัติ ชาติเดียวกัน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อยกับสายเลือด ประวัติชาติเดียวกัน

รายการวิถีคิด 5 พ.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิมน้อย กับ สายเลือด ประวัติ ชาติเดียวกัน
หนังสือ "สัมฤทธิศาสตร์"
ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ
วิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ให้เกิดขึ้นเต็มประเทศ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 เม.ย. 2561
เรื่อง สมอง ความจำ ความพากเพียร ข้ามภพ?

รายการวิถีคิด 28 เม.ย. 2561
เรื่อง สมอง ความจำ ความพากเพียร ข้ามภพ? 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 เม.ย. 2561
เรื่อง สมองพากเพียรและเพลงบลูส์๑

รายการวิถีคิด 21 เม.ย. 2561
เรื่อง สมอง ความจำ ความพากเพียร ข้ามภพ
รายการวิถีคิด 14 เม.ย. 2561
เรื่อง ประสาทพากเพียร ถึง เพลงบลูส์
รายการวิถีคิด 7 เม.ย. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 8
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการวิถีคิด 31 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 7
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิด 6 : วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์

รายการวิถีคิด 24 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 6
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิด5:วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์

รายการวิถีคิด 17 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 5
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิด3-4:วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์

รายการวิถีคิด 10 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 4
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการวิถีคิด 3 มี.ค. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 3
วิถียิ่งใหญ่ด้วยใจมนุษย์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ก.พ. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด 17 ก.พ. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 2
รู้จักตน ชนะตน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ก.พ. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 1

รายการวิถีคิด 10 ก.พ. 2561
เรื่อง วิถีคิดวิถีมนุษย์ ตอนที่ 1
สุจริตและจินตนาการ
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ก.พ. 2561
เรื่อง ไอสไตน์ 8 ถึงอะตอม นิวเคลียร์ฯ

รายการวิถีคิด 3 ก.พ. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงอะตอม นิวเคลียร์ฯ ตอนที่ 8
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอสไตน์ 6 - 7 ถึงสังคมดิจิตัล

รายการวิถีคิด 27 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 7 (อะตอม)
รายการวิถีคิด 20 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 6
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ (3/4/5) ถึงสังคมดิจิตัล

รายการวิถีคิด 13 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 5
รายการวิถีคิด 6 ม.ค. 2561
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 4
รายการวิถีคิด 30 ธ.ค. 2560
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ธ.ค. 2560
เรื่อง ไอน์สไตน์2 ถึงสังคมดิจิตัล

รายการวิถีคิด 23 ธ.ค. 2560
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ธ.ค. 2560
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัลที่ไม่เท่าเทียม

รายการวิถีคิด 16 ธ.ค. 2560
เรื่อง ไอน์สไตน์ถึงสังคมดิจิตัล ตอนที่ 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ธ.ค. 2560
เรื่อง ภาวะผู้นำหรือทาส

รายการวิถีคิด 9 ธ.ค. 2560
เรื่อง วิถีผู้นำหรือวิถีทาส
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 ธ.ค. 2560
เรื่อง Digital transformation เปลี่ยนแปลงสังคมโลก

รายการวิถีคิด 2 ธ.ค. 2560
เรื่อง digital transformation
และศิลปะ เปลี่ยนสังคมโลก
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 พ.ย. 60
เรื่อง สมอง พรธรรมชาติ เรมา กับ hallelujah

รายการวิถีคิด 25 พ.ย. 2560
เรื่อง พรธรรมชาติ เรมา กับ Hallelujah
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 พ.ย. 60
เรื่อง พรธรรมชาติกับเรมา

รายการวิถีคิด 18 พ.ย. 2560
เรื่อง พรธรรมชาติ กับ ด.ญ.เรมา
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 พ.ย. 60
เรื่อง ธรรมะกับนิวเคลียร์ในไทยในทรัมป์

รายการวิถีคิด 11 พ.ย. 2560
เรื่อง พลังนิวเคลียร์ในไทยในโลก
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 พ.ย. 60
เรื่อง ในใจคิมจากปากทรัมป์4

รายการวิถีคิด 4 พ.ย. 2560
เรื่อง ในใจคิม ในปากทรัมป์ (5)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 ต.ค. 60
เรื่อง จะสุจริตหรือทุจริตต่อไป

รายการวิถีคิด 21 ต.ค. 2560
เรื่อง ดัชนีสุจริต หรือ ทุจริตสากล
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ต.ค. 60
เรื่อง ใจคิม ปากทรัมป์ 3

รายการวิถีคิด 14 ต.ค. 2560
เรื่อง ในใจคิม ในปากทรัมป์ (4)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ต.ค. 60
เรื่อง ใจคิม ปากทรัมป์ 2

รายการวิถีคิด 7 ต.ค. 2560
เรื่อง ในใจคิม ในปากทรัมป์ (3)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 ก.ย. 60
เรื่อง ใจคิม ปากทรัมป์

รายการวิถีคิด 30 ก.ย. 2560
เรื่อง ในใจคิม ในปากทรัมป์ (2)
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ก.ย. 60
เรื่อง ใจคิมน้อย๓ในปากทรัมป์

รายการวิถีคิด 23 ก.ย. 2560
เรื่อง ในใจคิม ในปากทรัมป์
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ก.ย. 60
เรื่อง ฮวาซองคิมน้อย2 กับรถไฟBRI

รายการวิถีคิด 16 ก.ย. 2560
เรื่อง นิวเคลียร์ของคิมน้อย
รถไฟของสีและนายกไทย2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ก.ย. 60
เรื่อง ฮวาซองนิวเคลียร์ของคิมน้อย๑

รายการวิถีคิด 9 ก.ย. 2560
เรื่อง นิวเคลียร์ของคิมน้อย
รถไฟของสีและนายกไทย1
รายการวิถีคิด 2 ก.ย. 2560
เรื่อง วิถีฮวาซองนิวเคลียร์ ของคิมน้อย
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ส.ค. 60
เรื่อง ผู้หญิงและวิถี สี จิ้นผิง บนทางสายไหมใหม่ 5

รายการวิถีคิด 26 ส.ค. 2560
เรื่อง วิถี สีจิ้นผิง และ ทางสายไหมใหม่ 6
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ส.ค. 60
เรื่อง ผู้หญิงบนทางสายไหมใหม่ OBOR 4

รายการวิถีคิด 19 ส.ค. 2560
เรื่อง วิถี สีจิ้นผิง และ ทางสายไหมใหม่ 5
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ส.ค. 60
เรื่อง ภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลก กับ ทางสายไหมใหม่ OBOR 3

รายการวิถีคิด 12 ส.ค. 2560
เรื่อง ภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลก
กับ ทางสายไหมใหม่ 4
รายการวิถีคิด 5 ส.ค. 2560
เรื่อง เมตตาบนทางสายไหมใหม่ OBOR ตอนที่ 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ก.ค. 60
เรื่อง เมตตาบนทางสายไหมใหม่ OBOR ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด 29 ก.ค. 2560
เรื่อง เมตตาบนทางสายไหมใหม่ OBOR ตอนที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ก.ค. 60
เรื่อง เมตตาบนทางสายไหมใหม่ OBOR

รายการวิถีคิด 22 ก.ค. 2560
เรื่อง เมตตาบนทางสายไหมใหม่ OBOR ตอนที่ 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ก.ค. 60
เรื่อง ทรัมป์ ตอนที่ 12
กับ เมตตาของชาวโลก

รายการวิถีคิด 15 ก.ค. 2560
เรื่อง ทรัมป์ กับ เมตตาของชาวโลก ตอนที่ 3
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ก.ค. 60
เรื่อง ทรัมป์ ตอนที่ 11
กับ ชาวโลก

รายการวิถีคิด 8 ก.ค. 2560
เรื่อง ทรัมป์ กับ ชาวโลก ตอนที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ก.ค. 60
เรื่อง ทรัมป์ ตอนที่ 10
กับ ชาวโลก

รายการวิถีคิด 1 ก.ค. 2560
เรื่อง ทรัมป์ กับ ชาวโลก
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 มิ.ย. 60
เรื่อง ทรัมป์ ตอนที่ 9
กับ โลนวูลฟ, โฮมโกรน

รายการวิถีคิด 24 มิ.ย. 2560
เรื่อง ทรัมป์ และ โลนวูลฟ, โฮมโกรน
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 มิ.ย. 60
เรื่อง ทรัมป์ ตอนที่ 8
กับ กาตาร์ และ ISIS

รายการวิถีคิด 17 มิ.ย. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 6
QATAR และศัตรูของ TRUMP ทั่วโลก
รายการวิถีคิด 10 มิ.ย. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 5
กับ ISIS และ TRUMP
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 มิ.ย. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 7
กับ เกาหลีเหนือ & ISIS

รายการวิถีคิด 3 มิ.ย. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 4
กับ ISIS และ TRUMP
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 พ.ค. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 6
กับ เกาหลีเหนือ

รายการวิถีคิด 27 พ.ค. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 3
กับ TRUMP
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 พ.ค. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 5
กับ เกาหลีเหนือ

รายการวิถีคิด 20 พ.ค. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 พ.ค. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 4
กับ เกาหลีเหนือ

รายการวิถีคิด 13 พ.ค. 2560
เรื่อง เกาหลีเหนือ ตอนที่ 1
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 พ.ค. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 3
กับ เกาหลีเหนือ

รายการวิถีคิด 6 พ.ค. 2560
เรื่อง วิถี สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 3
เกาหลีเหนือ
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 เม.ย. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 2

รายการวิถีคิด 29 เม.ย. 2560
เรื่อง วิถี สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 เม.ย. 60
เรื่อง สหรัฐ of ทรัมป์ ตอนที่ 1

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 เม.ย. 60
เรื่อง ไอน์สไตน์ ถึง Awakening ตอนที่ 1

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 มี.ค. 60
เรื่อง Deep Listening ฟังด้วยหัวใจ ตอนที่ 5
ไอน์สไตน์ และ Saimdang

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 มี.ค. 60
เรื่อง Deep Listening ฟังด้วยหัวใจ ตอนที่ 4
ไอน์สไตน์และ Saimdang

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 มี.ค. 60
เรื่อง Deep Listening ฟังด้วยหัวใจ ตอนที่ 3
ใน Deep Courtyard และ Saimdang

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 มี.ค. 60
เรื่อง Deep Listening ฟังด้วยหัวใจ ตอนที่ 2
ใน Deep Courtyard และ Saimdang

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.พ. 60
เรื่อง Deep Listening ฟังด้วยหัวใจใน Deep Courtyard

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.พ. 60
เรื่อง พุทธิ กับ เจงกิสข่าน ตอนที่ 6
บนทางสายไหม

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.พ. 60
เรื่อง พุทธิ กับ เจงกิสข่าน ตอนที่ 5
บนทางสายไหม

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.พ. 60
เรื่อง พุทธิ กับ เจงกิสข่าน ตอนที่ 4
บนทางสายไหม

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 ม.ค. 60
เรื่อง พุทธิ กับ เจงกิสข่าน ตอนที่ 2

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ม.ค. 60
เรื่อง พุทธิ กับ เจงกิสข่าน ตอนที่ 1

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ธ.ค. 59
เรื่อง พลังอ่อนโยน ตอนที่ 6
กับวิถีพุทธิในทุ่งหญ้า

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ธ.ค. 59
เรื่อง พลังอ่อนโยน ตอนที่ 5
กับพุทธสู่การาโกรัม

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ธ.ค. 59
เรื่อง พลังอ่อนโยน ตอนที่ 4
กับพุทธและทุ่งหญ้ากว้าง

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ธ.ค. 59
เรื่อง พลังอ่อนโยน ตอนที่ 3
กับทุ่งหญ้ากว้างและพุทธ

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ธ.ค. 59
เรื่อง พลังอ่อนโยน ตอนที่ 2
กับทุ่งหญ้ากว้างและพุทธ

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 พ.ย. 59
เรื่อง soft power and soft song ตอนที่ 1

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ต.ค. 59
เรื่อง ไอซิสISIS ตอนที่ 7 ไอซิสISIS กับวิถี 3 จังหวัดภาคใต้

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ก.ย. 59
เรื่อง ไอซิสISIS ตอนที่ 6 ไอซิสISIS กับวิถี 3 จังหวัดภาคใต้

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ก.ย. 59
เรื่อง ไอซิสISIS ตอนที่ 5 ไอซิสISIS กับวิถี 3 จังหวัดภาคใต้

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ก.ย. 59
เรื่อง ไอซิสISIS ตอนที่ 4 ไอซิสISIS กับวิถี 3 จังหวัดภาคใต้

คลิป "พลังใจของพ่อเลี้ยงเดี่ยว" ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างอุลตร้าเซนและผม เรา ‪#‎ทีมฤทธิเซน‬ ออกอากาศช่อง One Channel