รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 พ.ค. 2566
เรื่อง ลดค่าไฟโดยหยุดปลอมราคาก๊าซ
หยุดซื้อไฟ ทำ BEV ทำชิป สถานีแบตฯสำรอง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 พ.ค. 2566
คน,การได้เป็น สนช. และได้แปลงจากผู้ที่ คสช. เลือกให้เป็น สว.

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 พ.ค. 2566
เรื่อง คน:การได้เป็นสนช.และได้แปลงจากผู้ที่
คสช.เลือกให้เป็น สว.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 พ.ค. 2566
ธรรมชาติการเกณฑ์ทหารถึงค่าไฟฟ้าแพงด้วยพรบ คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 พ.ค. 2566
เรื่อง ธรรมชาติการเกณฑ์ทหารถึงค่าไฟฟ้าแพง
ด้วยพรบ.คก.นโยบายพลังงานฯ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 พ.ค. 2566
เหตุที่เราถูกโกงค่าไฟ520,000ลบ ต่อปีน้ำมัน168,000 ลบ ต่อปีและทางแก้

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 พ.ค. 2566
เรื่อง เหตุที่เราถูกโกงค่าไฟ 520,000 ลบ./ปี
ค่าน้ำมัน 168,000 ลบ./ปีและทางแก้
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 เม.ย. 2566
EVทำน้ำมัน,ก๊าซเลิกใช้ในโลก แต่น้ำมัน,ไฟฟ้าในไทยยังใช้โกงคนไทยอยู่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 เม.ย. 2566
เรื่อง EVทำน้ำมัน,ก๊าซเลิกใช้ในโลก แต่น้ำมัน,
ไฟฟ้าในไทยยังใช้โกงคนไทยอยู่
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 เม.ย. 2566
เป็นsupply chainรถไฟฟ้าEVจะดีต่อศก แต่เราถูกโกงค่าไฟอยู่2.6บ/หน่วย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 เม.ย. 2566
เรื่อง เป็น supply chain รถไฟฟ้า EV จะดีต่อ ศก.
แต่เราถูกโกงค่าไฟอยู่ 2.6 บ/หน่วย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 เม.ย. 2566
รถEVมีผลสูงต่อศก มูลค่าบ Tesla,BYDสูงกว่า2เท่าGDPไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 เม.ย. 2566
เรื่อง รถ EV มีผลสูงต่อศก. มูลค่า บ.Tesla, BYD
สูงกว่า 2 เท่า GDP ไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 เม.ย. 2566
การใช้ Battery พลังงานจากน้ำมันจะลดลง 50% ใน 15 ปี ไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 เม.ย. 2566
เรื่อง ปิโตรเลียมใช้ผลิตอะไร
รถไฟฟ้า EVs จะทำให้เลิกใช้รึไม่
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 เม.ย. 2566
การใช้ Battery พลังงานจากน้ำมันจะลดลง 50% ใน 15 ปีไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 เม.ย. 2566
เรื่อง การใช้ Battery พลังงานจากน้ำมัน
จะลดลงเกิน 50% ใน 15 ปี ไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 มี.ค. 2566
Batteryแหล่งเก็บพลังงานในจักรวาลถึงcaesiumรถไฟฟ้าBEVทุกชนิด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 มี.ค. 2566
Battery แหล่งเก็บพลังงานในจักรวาลถึง caesium
รถไฟฟ้า BEV ทุกชนิด
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 มี.ค. 2566
ยุคใหม่BatteryรถEV,trike,bike,scooter,plane, เรือ,รถไฟ,รถดัมพ์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 มี.ค. 2566
ยุคใหม่ Battery รถ EV, trike, bike, scooter,
plane, เรือ, รถไฟ, รถดัมพ์ถึงการศึกษา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 มี.ค. 2566
ผู้นำทั่วโลกรู้ว่ารถEVไม่มีPM2 5ฟื้นเศรษฐกิจอุดหนุน300,000บาทต่อคัน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 มี.ค. 2566
ผู้นำทั่วโลกรู้ว่ารถEV ไม่มี PM2.5 ฟื้นเศรษฐกิจ
อุดหนุน 300,000 บาท ต่อคันนานแล้ว
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 มี.ค. 2566
รู้จัก เคมี ฟิสิกส์ รถEV battery chip และเศรษฐกิจคนไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 มี.ค. 2566
เรื่อง รู้จัก เคมี ฟิสิกส์ รถ EV battery chip
และเศรษฐกิจคนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.พ. 2566
สงคราม‘Chips Supply ChainและEVซึ่งเปราะสุดในโลก’ ของไบเดน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ก.พ. 2566
เรื่อง สงคราม 'Chips Supply Chains และ EV
ซึ่งเปราะสุดในโลก' ของไบเดน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.พ. 2566
รถ HEV PHEV BEV ชนิด ข้อดีข้อเสีย และอุปสรรคทั่วไป

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ก.พ. 2566
รถ HEV PHEV BEV ชนิด ข้อดี ข้อเสีย และ
อุปสรรคทั่วไป
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.พ. 2566
รถEVทางฟิสิกส์ คนไทยจะยังคงถูกโกงราคาน้ำมันไฟฟัาต่อไปไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ก.พ. 2566
รถไฟฟ้า EV ทางฟิสิกส์คนไทยจะยังคงถูกโกง
ราคาน้ำมัน, ไฟฟ้า ต่อไปไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.พ. 2566
ฟิสิกส์ของรถไฟฟ้าEV ผลดีต่อคนไทยและการขัดขวาง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ก.พ. 2566
เรื่อง ผู้นำทั่วโลกเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยสร้าง
semiconcuctor supply chain
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 ม.ค. 2566
Supply chain,network,ecosystemของEV,
semiconductorกุญแจสู่เศรษฐกิจไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 28 ม.ค. 2566
เรื่อง ผู้นำทั่วโลกเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยสร้าง
semiconcuctor supply chain
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ม.ค. 2566
ผู้นำทั่วโลกเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยสร้าง
semiconductor supply chain

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 14 ม.ค. 2566
เรื่อง ผู้นำทั่วโลกเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยสร้าง
semiconcuctor supply chain
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ม.ค. 2566
ความฉลาดทางsemiconductorชี้ขาดอำนาจการเมือง เศรษฐกิจ
ทหารของโลกและไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 7 ม.ค. 2566
เรื่อง ความฉลาดทาง semiconcuctor จะชี้ขาด
อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
ทหารของโลกและไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ธ.ค. 2565
Microchip supply chain ที่ไบเดนกำจัดจีนควบคุมโลก

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 31 ธ.ค. 2565
เรื่อง Microchip supplychain ที่ไบเดนกำจัดจีน
ควบคุมโลก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ธ.ค. 2565
75ปีBig Bangจากtransistorถึง Microchip พลิกการดำรงชีวิตข้างหน้า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 ธ.ค. 2565
เรื่อง 75 ปี Big Bang จาก transistor ถึง
Microchip พลิกการดำรงชีวิตข้างหน้า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ธ.ค. 2565
รู้จัก supplychain - chipกับสงคราม‘ทศวรรษชี้ขาด’ของBiden ต่อจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 ธ.ค. 2565
เรื่อง รู้จัก supplychain-chip กับสงคราม
'ทศวรรษชี้ขาด' ของ Biden ต่อจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ธ.ค. 2565
รู้จัก 1.4 ล้านล้าน chipsupplychain จีนกับสงคราม‘ทศวรรษชี้ขาด’ ของ Biden

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ธ.ค. 2565
เรื่อง รู้จัก 1.4 ล้านล้าน chip และ supplychain
-จีนเผชิญสงคราม 'ทศวรรษชี้ขาด' ของ Biden
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ธ.ค. 2565
จากคลื่นPhotonแสงของไอน์สไตน์ถึงสงครามเย็นทำลายtechChipจีนของBiden

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ธ.ค. 2565
เรื่อง จากคลื่นPhotonแสงของไอน์สไตน์
ถึงสงครามเย็นทำลายtechChipจีนของBiden
ไทยอยู่ไหน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 พ.ย. 2565
จากไอน์สไตน์ Nuclear ถึง hi tech Chip
ที่ Biden ทำลายการเข้าถึงของจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 พ.ย. 2565
เรื่อง จากไอน์สไตลน์ Nuclear ถึง hi-tech ชั้นสูงที่
Biden เร่งทำลายการเข้าถึงของจีน,ไทยอยู่ที่ไหน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 พ.ย. 2565
ไบเดนกำจัดTechออกแบบ,เครื่องมือผลิต,
การผลิต ICchipจีนทั่วโลก,ไทย?

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 พ.ย. 2565
เรื่อง ไบเดนเร่งกำจัดเทคโนโลยี่ ออกแบบ
เครื่องมือผลิต การผลิต IC chip จีนทั่วโลก
แล้วไทยจะอยู่ไหน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 พ.ย. 2565
ไบเดนจะแพ้เลือกตั้งสภาล่าง เร่งครอบงำโลกทำสงครามทำลายเทคโนโลยี่จีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 พ.ย. 2565
เรื่อง ไบเดนจะแพ้เลือกตั้งสภาล่าง เร่งครอบงำ
โลกทำสงครามทำลายเทคโนโลยี่ฯ จีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 พ.ย. 2565
ไบเดนจะแพ้เลือกตั้งสภา2022ก่อนได้ควบคุมโลกกำจัดจีนตามยุทธศาสตร์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 พ.ย. 2565
เรื่อง ไบเดนจะแพ้เลือกตั้งสภา2022ก่อนได้
ควบคุมโลกกำจัดจีน ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ต.ค. 2565
ตอน4ทำไมอเมริกัน82%เกลียดจีน,ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวชี้

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 ต.ค. 2565
ตอน4 อเมริกัน82% เกลียดจีน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบขาวล้างสมอง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ต.ค. 2565
ตอน3 อเมริกัน82%เกลียดจีนกับการประชุมสภาปชช แห่งชาติ20THCPC

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 ต.ค. 2565
ตอน3 อเมริกัน82% เกลียดจีน
กับการประชุมแห่งชาติครั้งที่ 20 TH CPC
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ต.ค. 2565
ตอน2 อเมริกัน82%เกลียดจีนเพราะการเมืองหรือ เพราะสีจิ้นผิง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 ต.ค. 2565
ตอน อเมริกัน 82% เกลียดจีน เพราะการเมือง
หรือ เพราะสีจิ้นผิง? 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 8 ต.ค. 2565
อเมริกัน82%เกลียดจีนเพราะการเมืองการค้าการทหารความรู้หรือสี จิ้นผิง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 ต.ค. 2565
ตอน อเมริกัน 82% เกลียดจีน เพราะการเมือง,
การค้า, การทหาร, ความรู้ หรือ เพราะสีจิ้นผิง?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ต.ค. 2565
วินาศกรรมท่อส่งก๊าซรัสเซียNord Streamใครทำใครได้ ค้าน้ำมันค้าอาวุธรวย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 ต.ค. 2565
ตอน วินาศกรรมท่อส่งก๊าซเซีย Nord Stream
ใครทำใครได้-น้ำมันค้า-ค้าอาวุธรวย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ก.ย. 2565
มาตรฐานรัฐธรรมนูญอังกฤษและElizabeth II จนถึง Charles III

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 ก.ย. 2565
ตอน มาตรฐานรัฐธรรมนูญอังกฤษ
และ Elizabeth II จนถึง Charles III
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ก.ย. 2565
วิถีรัฐธรรมนูญอังกฤษจากมาตรฐาน Elizabeth IIถึง Charles III

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 ก.ย. 2565
ตอน วิถีรัฐธรรมนูญอังกฤษ
จากมาตรฐาน Elizabeth II ถึง Charles III
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ก.ย. 2565
TrussกับBidenผู้สุมไฟสงครามให้นายทุนขูดรีดราคาน้ำมันทั่วโลกทั่วไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ก.ย. 2565
ตอน Truss, Biden ผู้สุมไฟสงครามให้นายทุน
ขูดรีดราคาน้ำมันทั่วโลกทั่วไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ก.ย. 2565
กอร์บาชอฟปธนโซเวียตผู้ยุติสงครามเย็น ผู้ถูกตะวันตกหักหลังถึงยูเครน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ก.ย. 2565
ตอน จีนยืนยันไต้หวันคือจีน, ตั้งแต่ซุนกวนสามก๊ก,
เจิ้งเฉิงกงและมติUN1971
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ส.ค. 2565
ไต้หวันจาก1948USเจียงไคเช็คพรรคKMTรวมจีนแต่2016USไช่อิงเหวินDPPแยกจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 ส.ค. 2565
ตอน ไต้หวัน จาก1948US-เจียงไคเช็ค
พรรคKMTนโยบายรวมจีน
แต่2016US-ไช่อิงเหวิน พรรคDPPแยกจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 ส.ค. 2565
จีนยืนยันใต้หวันคือจีนตั้งแต่ซุนกวนสามก๊กคศ230เจิ้งเฉิงกงและมติUN1971

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 ส.ค. 2565
ตอน จีนยืนยันไต้หวันคือจีน ตั้งแต่ซุนกวนสามก๊ก
เจิ้งเฉิงกง และมติ UN 1971
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 ส.ค. 2565
เจิ้งเฉิงกงวีรบุรุษรบไล่ดัตช์พ้นไต้หวัน แต่ไช่อิงเหวินรับใช้อเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 ส.ค. 2565
เจิ้งเฉิงกง 1661 วีรบุรุษฮั่นผู้รบไล่ดัตช์พ้นไต้หวัน
แต่ไช่อิงเหวิน 2022 รับใช้อเมริกา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 ส.ค. 2565
ใครทำน้ำมันราคาแพง ไบเดนหรือกรรมการนายทุนพลังงาน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 ส.ค. 2565
เรื่อง ใครทำน้ำมันราคาแพง
-ไบเดน หรือ กรรมการนายทุนพลังงาน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 ก.ค. 2565
เข้าใจการรบด้วยพลังงานของโลกแล้วโก่งราคา price gouging แบบง่าย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 ก.ค. 2565
เรื่อง รู้การรบด้วยพลังงานของโลกแล้วโก่งราคา
price gouging แบบง่าย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ก.ค. 2565
Sirโมฟาราห์ นักวิ่งอังกฤษ19เหรียญทองเผยถูกขายเป็นทาสเมื่อ9ขวบ
พ้นชีวิตทาสด้วยครูเสี่ยงกมช่วยเขาใว้

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ก.ค. 2565
ครึ่งปีกำไรน้ำมันมหาศาลทำไมก คลังเจ้าของลดราคาขายบริษัทของตนเองไม่ได้

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 ก.ค. 2565
เรื่อง ครึ่งปีกำไรน้ำมันมหาศาล
ทำไม ก.คลังเจ้าของ(กำลังกลั่น63%)
ลดราคาขาย บริษัทของตนเอง ไม่ได้
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 มิ.ย. 2565
สมองเสพติดกัญชา ติดอำนาจ ติดละโมบกำไรหุ้นน้ำมันได้อย่างไร

รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 มิ.ย. 2565
สมองเสพติดgreedflation ติดโกง ติดอำนาจ ติดยาได้อย่างไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 มิ.ย. 2565
เรื่อง สมองเสพติด greedflation
ติดโกง ติดอำนาจ ติดยาได้อย่างไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 มิ.ย. 2565
สมองเสพแล้ว ติดดี ติดโกงติดอำนาจติดยาได้อย่างไร แบบพื้นฐาน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 มิ.ย. 2565
เรื่อง สมองเสพแล้วติดดี ติดโกง ติดอำนาจ
ติดยาได้อย่างไรแบบพื้นฐาน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 มิ.ย. 2565
ตอน 3 ทำกำไรจากปชช มากหรือน้อยไป BTS การบินไทย ปตท

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 มิ.ย. 2565
เรื่อง ตอน 3 ทำกำไรจาก ปชช. มากหรือน้อยไป
BTS การบินไทย ปตท.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 พ.ค. 2565
2 คำนวณอย่างไรดี กำไรมากหรือน้อยไป BTS การบินไทย ปตท

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 28 พ.ค. 2565
เรื่อง 2 คำนวณอย่างไรดี กำไรมากหรือน้อยไป
BTS การบินไทย ปตท.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 พ.ค. 2565
คำนวณอย่างไรกำไรมากหรือน้อยไป BTS การบินไทย ปตท

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 21 พ.ค. 2565
เรื่อง คำนวณอย่างไร กำไรมากหรือน้อย
BTS การบินไทย ปตท.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 พ.ค. 2565
สุจริตและสูตรราคาน้ำมันที่สากลใช้

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 14 พ.ค. 2565
เรื่อง สุจริตและสูตรราคาน้ำมันที่สากลใช้
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 พ.ค. 2565
ผลร้ายต่อโลกต่อไทยจากUS ใช้NATO ยูเครนปิดล้อมRussiaขยายถึงจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 7 พ.ค. 2565
เรื่อง ผลร้ายต่อโลกต่อไทยจากUS ใช้NATO
ยูเครนปิดล้อมRussiaขยายถึงจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 เม.ย. 2565
คนที่ร่วมได้เงินจากน้ำมัน ปลอมสูตรราคาอิงSINGAPOREให้แพงขึ้นอย่างไร(3)

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 เม.ย. 2565
เรื่อง คนที่ร่วมได้เงินจากน้ำมัน ปลอมสูตรราคา
อิง SINGAPORE ให้แพงขึ้นอย่างไร (3)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 เม.ย. 2565
ทุกคนที่ได้เงินน้ำมันอิงสูตรราคาSINGAPOREให้แพงขึ้นอย่างไร2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 เม.ย. 2565
เรื่อง ทุกคนที่ได้เงินน้ำมันอิงสูตรราคา
SINGAPORE ให้แพงขึ้นอย่างไร (2)
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 เม.ย. 2565
ทุกคนทั่วโลกที่ได้เงินน้ำมันจะคุมนโยบายพลังงาน
สร้างราคาปลอมให้แพงขึ้น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 เม.ย. 2565
เรื่อง ทุกคนทั่วโลกที่ได้เงินจากน้ำมัน
จะคุมนโยบายพลังงานสร้างราคาปลอมให้แพงขึ้น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 เม.ย. 2565
ทำไมsanctionแก๊ส น้ำมัน รัสเซียทำไม่ได้แต่ในไทยแพงได้

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 เม.ย. 2565
เรื่อง ทำไม sanction แก๊ส น้ำมัน
รัสเซียทำไม่ได้ แต่ในไทยแพงได้
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 มี.ค. 2565
BidenNATO เร่งสุมไฟใช้ Zelenskyy เป็นไม้ขีดเผา Putin
พาของ-น้ำมันแพงเท่าไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 มี.ค. 2565
เรื่อง Biden NATO เร่งสุมไฟ
ใช้ Zelenskyy เป็นไม้ขีดเผา Putin
พาของ-น้ำมันแพงเท่าไหร่
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 มี.ค. 2565
Sanction ก๊าซ น้ำมัน ถ่านหินรัสเซียจะไม่สำเร็จเพราะ”โลภ”

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 มี.ค. 2565
เรื่อง Sanction ก๊าซ น้ำมัน ถ่านหินรัสเซีย
จะไม่สำเร็จเพราะ "โลภ"
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 มี.ค. 2565
ยูเครนคือรัสเซียมา300ปีปธนแยกไปอยู่กับ
NATOเกิดสงคราม น้ำมันขึ้นเท่าไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 มี.ค. 2565
เรื่อง ยูเครนคือรัสเซียมา 300 ปี
ปธน.ขู่แยกไปอยู่กับศัตรู
NATO เกิดสงคราม น้ำมันขึ้นเท่าไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 มี.ค. 2565
Putin รบกับZelenskyy ทำปชช ตาย
น้ำมันไทยจะขึ้น2ถึง4บาทลิตร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 มี.ค. 2565
เรื่อง Putin รบกับ Zelenskyy ทำ ปชช.ตาย
น้ำมันไทยจะขึ้น 2-4 บาท/ลิตร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 ก.พ. 2565
ยูเครนรัสเซียทรัมป์ชมปูตินยอดเยี่ยมอัจฉริยะ-ไทย
อย่าโหวตตามUSแบบนายกปู

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 ก.พ. 2565
เรื่อง ยูเครน-รัสเซีย:
ทรัมป์ชมปูติน 'ยอดเยี่ยม อัจฉริยะ'
-ไทยอย่าโหวตตามUS แบบนายกปู
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 ก.พ. 2565
ใช้สงครามเย็นจากUkraine,ไต้หวัน,โอลิมปิก 2022
ถึงValievaนักสเกตวัย15

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 ก.พ. 2565
เรื่อง ใช้สงครามเย็นจาก Ukraine, ไต้หวัน,
โอลิมปิก2022 ถึง Valieva นักสเกตวัย 15
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 12 ก.พ. 2565
มิตรภาพจีนที่ได้ช่วยคนไทยพ้นจากหลายวิกฤติ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 12 ก.พ. 2565
เรื่อง มิตรภาพจีนที่ได้ช่วยคนไทย
พ้นจากหลายวิกฤต
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 ก.พ. 2565
Sponsors บนน้ำแข็งบางๆใน 2022 Olympics กลางการก่อกวนของUS

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 ก.พ. 2565
เรื่อง สปอนเซอร์บนน้ำแข็งบางๆ
ใน 2022 Olympics กลางการก่อกวนของ US
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 ม.ค. 2565
สเกตน้ำแข็งโอลิมปิค2010Yuna Kim
พาคุณภาพเศรษฐกิจ2022ของผู้นำ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 ม.ค. 2565
เรื่อง สเกตน้ำแข็งโอลิมปิค 2010 Yuna Kim พา
คุณภาพเศรษฐกิจ2022 ของผู้นำ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 ม.ค. 2565
ศิลปะบนน้ำแข็ง
ดูWomen Free Skating และKamila Valieva

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 ม.ค. 2565
เรื่อง ศิลปะบนน้ำแข็ง ดู
Women Free Skating และ Kamila Valieva
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 ม.ค. 2565
3สาวน้อยรัสเซียกับสเกตศิลปะบนน้ำแข็ง
2022 Winter Olympics

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 ม.ค. 2565
เรื่อง Valieva สเกตน้ำแข็งลีลาหญิง
และปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว 2022
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 ม.ค. 2565
จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5 ไม่ใช่นฤมิต 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 ม.ค. 2565
เรื่อง จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5
ไม่ใช่นฤมิต ตอนที่ 2
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ธ.ค. 2564
จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5 ไม่ใช่นฤมิต 1

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ธ.ค. 2564
เรื่อง จักรวาลเป็นที่เกิดกฎธรรมชาตินิยาม5
ไม่ใช่นฤมิต ตอนที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ธ.ค. 2564
Big data เห็นจักรวาลย้อนอดีต13,820ล้านปี
จนถึงเป็นเราได้อย่างไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ธ.ค. 2564
เรื่อง Big data เห็นจักรวาล ย้อนอดีต 13,820 ล้านปี
จนถึงเป็นเราได้อย่างไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ธ.ค. 2564
จักรวาลของไอน์สไตน์จากการได้ชื่นชมผู้อื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ธ.ค. 2564
เรื่อง จักรวาลของไอน์สไตน์
จากการได้ชื่นชมผู้อื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ธ.ค. 2564
Big Bang,พลังงานอนุภาคที่เป็นเราในจักรวาลที่แบน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ธ.ค. 2564
เรื่อง Big Bang, พลังงานอนุภาคที่เป็นเรา
ในจักรวาลที่แบน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 พ.ย. 2564
แรงและเราในจักรวาล13,820ล้านปีตั้งแต่ Big Bang

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 พ.ย. 2564
เรื่อง แรงและเราในจักรวาล 13,820 ล้านปี
ตั้งแต่ Big Bang
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 พ.ย. 2564
เห็นย้อนอดีต 13,820ล้านปีกับทฤษฎีจักรวาล Big Bang

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 พ.ย. 2564
เรื่อง บลิงเกนสหรัฐ - ไช่ ไต้หวัน
- มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนุิวเคลียร์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 พ.ย. 2564
ทฤษฎีจักรวาลBig Bangเรียนรู้ใหม่เสมอ ไม่มีแผน2พูดใหม่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 พ.ย. 2564
เรื่อง ทฤษฎีจักรวาลBig Bang
เรียนรู้ใหม่เสมอ ไม่มีแผน2พูดใหม่
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 พ.ย. 2564
บลิงเกนสหรัฐ ไช่ ไต้หวัน มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนิวเคลียร์

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 พ.ย. 2564
เรื่อง บลิงเกนสหรัฐ - ไช่ ไต้หวัน
- มอร์ริซัน ออสเตรเลีย ผู้สุมภัยนุิวเคลียร์
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 30 ต.ค. 2564
จาก1954Godzillaถึง เรือดำน้ำนิวเคลียร์อสูรร้ายจริงของเคนเนดี-ไบเดิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 30 ต.ค. 2564
เรื่อง จาก 1954Godzilla ถึง
เรือดำน้ำนิวเคลียร์อสูรร้ายจริง
ของ เคนเนดี-ไบเดิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 23 ต.ค. 2564
MIRVขีปนาวุธnuclearหลายหัวรบบนBoomersของพวกBidenไว้ฆ่าจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 23 ต.ค. 2564
เรื่อง MIRV ขีปณาวุธ Nuclear หลายหัวรบ
บน Boomers ของพวก Biden ไว้ฆ่าจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 16 ต.ค. 2564
NuclearของBidenซ่อน ก้นมหาสมุทรรอฆ่าคนจีนหมดประเทศได้อย่างไร

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 16 ต.ค. 2564
เรื่อง Nuclear ของ Biden ซ่อนก้นมหาสมุทร
รอฆ่าคนจีนหมดประเทศได้อย่างไร
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 9 ต.ค. 2564
Biden ใช้ AUKUSทำสงครามเย็นใหม่Quantum กับจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 9 ต.ค. 2564
เรื่อง Biden ใช้ AUKUS ทำสงครามเย็นใหม่
Quantum กับจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 2 ต.ค. 2564
AUKUSสงครามเย็นใหม่ของไบเดน คุกคามทะเลจีนถึงคนไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 2 ต.ค. 2564
เรื่อง AUKUS สงครามเย็นใหม่ของไบเด็น
คุกคามทะเลจีนถึงคนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 25 ก.ย. 2564
Bidenทำยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้ของตนแพ้เองตั้งแต่เริ่มต้น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 25 ก.ย. 2564
เรื่อง Biden ทำยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้ของ
ตนแพ้เอง ตั้งแต่เริ่มต้น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 18 ก.ย. 2564
คุณค่าเยาวชนต่อสังคมในเศรษฐกิจโควิด

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 18 ก.ย. 2564
เรื่อง คุณค่าเยาวชนต่อสังคม
ในเศรษฐกิจโควิด
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 11 ก.ย. 2564
9 /11การแก้แค้นแบบอเมริกาที่สร้างศัตรูเพิ่มเต็มโลก

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 11 ก.ย. 2564
เรื่อง 9/11 การแค้นแบบอมเริกา
ที่สร้างศรัตรูเพิ่มเต็มโลก
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 4 ก.ย. 2564
ร้อยปีการสร้างสังคมเข้มแข็งด้วยพลังเสียสละของเยาวชนจีน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 4 ก.ย. 2564
เรื่อง ร้อยปีการสร้างสังคม
เข้มแข็งด้วยพลังเสียงสละ ของเยาวชนจีน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 28 ส.ค. 2564
อัฟกันตอลิบาน สงครามยึดครองอัปยศ 43ปี ของอเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 28 ส.ค. 2564
เรื่อง อัฟกันตอลิบาน
สงครามยึดครองอัปยศ 43 ปี ของอเมริกา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 21 ส.ค. 2564
อัฟกานิสถาน , สงครามยึดครองอัปยศ 43 ปี ของอเมริกา

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 21 ส.ค. 2564
เรื่อง อัฟกานิสถาน , สงครามยึดครอง
อัปยศ 43 ปี ของอเมริกา
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 14 ส.ค. 2564
ผู้นำแบบไทยหรือจีนที่พาปชช รอดจากโควิดและมีกิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 14 ส.ค. 2564
เรื่อง ผู้นำแบบไทยหรือจีน
ที่พา ปชช. รอดจากโควิดและมีกิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 ส.ค. 2564
เพื่อผอ. ศบค. เป็นศูนย์กลางหรือเพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 7 ส.ค. 2564
เรื่อง เพื่อ ผอ.ศบค.เป็นศุนย์กลางหรือ
เพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 31 ก.ค. 2564
เตรียมพร้อมถูกทอดทิ้งสิ้นใจด้วยโควิดที่บ้านเมื่อ ร.พ. เต็ม2021

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 31 ก.ค. 2564
เรื่อง เตรียมพร้อมถูกทอดทิ้งสิ้นใจ
ด้วยโควิดที่บ้าน เมื่อ ร.พ. เต็ม 2021
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 ก.ค. 2564
ภาพก่อนสิ้นปี21เมื่อเราต้องหาทางรอดจากโรคระบาดเอาเอง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 ก.ค. 2564
เรื่อง ภาพก่อนสิ้นปี 21 เมื่อเรา
ต้องหาทางรอดจากโรคระบาดเอาเอง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 ก.ค. 2564
งอกงาม จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 5

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ก.ค. 2564
เรื่อง งอกงาม : จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน 5
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 ก.ค. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 4

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 ก.ค. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน? 4
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 ก.ค. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 3

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 ก.ค. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน? 3
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 26 มิ.ย. 2564
จากจักรวาล สู่สมองคนหรือสมองสัตว์ในคน 2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 26 มิ.ย. 2564
เรื่อง จากจักรวาล สู่สมองคน
หรือสมองสัตว์ในคน?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 19 มิ.ย. 2564
โควิดกับภาพใหม่จักรวาลทำไอน์สไตน์กับธรรมนิยามเปลี่ยนไหม1

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 19 มิ.ย. 2564
เรื่อง โควิดภาคใหม่จักรวาลทำ
ไอน์สไตน์กับธรรมนิยามเปลี่ยนไหม 1
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 5 มิ.ย. 2564
วิถีลัทธิบูชาคน จาก Hallelujahยิวถึงวัคซีนไทย2

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 5 มิ.ย. 2564
เรื่อง วิถีลัทธิบูชาคนจากฮาเรลูจา
ยิว ถึง วัคซีนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 29 พ.ค. 2564
สหภาพยุโรปฟ้องลงโทษแอสตร้าฯเพิ่มผลลบต่อไทยไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 29 พ.ค. 2564
เรื่อง สหภาพยุโรปฟ้องลงโทษแอสต้าฯ
เพิ่มผลลบต่อไทยไหม
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 22 พ.ค. 2564
อังกฤษจีน,วัคซีน ป.ช.ช. รอดตายมาก่อน,แสดงอำนาจหักหน้าไว้หลัง

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 22 พ.ค. 2564
เรื่อง อังกฤษจีน,วัคซีนป.ช.ช.รอดตายมาก่อน,
แสดงอำนาจหักหน้าไว้หลัง
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 15 พ.ค. 2564
จีนปชช เป็นศูนย์กลาง ล็อคดาวน์โควิด กระจายวัคซีน,ไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 15 พ.ค. 2564
เรื่อง จีน : ปชช.เป็นศูนย์กลาง ล็อคดาวน์โควิด
กระจายวัคซีน, ไทย?
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 7 พ.ค. 2564
ชีวิตรอดตาย หรือล้มตายจากโควิดด้วยผู้นำแบบจีน หรือแบบอื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 8 พ.ค. 2564
เรื่อง ชีวิตรอดตาย หรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบจีน หรือแบบอื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 1 พ.ค. 2564
ชีวิตรอดตายหรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบอินเดียหรือแบบอื่น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 1 พ.ค. 2564
เรื่อง รอดตายหรือล้มตายจากโควิด
ด้วยผู้นำแบบอินเดียหรือแบบอื่น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 24 เม.ย. 2564
วัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่หรือกังวลหมู่

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 24 เม.ย. 2564
เรื่อง วัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่ หรือกังวลหมู่
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 17 เม.ย. 2564
Physics ม 3,Tidal forceกู้เรือยักษ์ขวางคลองสุเอซ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 17 เม.ย. 2564
เรื่อง Physics ม 3,
Tidal forceกู้เรือยักษ์ขวางคลองสุเอซ
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 10 เม.ย. 2564
การจัดการตัวรัฐบาลเองเพื่อบริหารวัคซีนให้คนไทยปลอดภัยเร็วขึ้น

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 10 เม.ย. 2564
เรื่อง การจัดการตัวรัฐบาลเอง
เพื่อบริหารวัคซีนให้คนไทยปลอดภัยเร็วขึ้น
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 3 เม.ย. 2564
วิถี Blinken2 ด่าล้อมจีน,ชอบกลียุคพม่ากับ3นิ้วไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 3 เม.ย. 2564
เรื่อง วิถี Blinken2 ด่ากราดจีน
ชอบล้อมด้วยกลียุคพม่า กับ 3 นิ้วไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 มี.ค. 2564
วิถี Blinken ด่ากราดจีน ปิดล้อมจีนด้วยกลียุคพม่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 มี.ค. 2564
เรื่อง วิถี Blinken ด่ากราดจีน
ปิดล้อมด้วยกลียุคพม่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 มี.ค. 2564
วัคซีน AstraZeneca ปลอดภัยพอไหม

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 มี.ค. 2564
เรื่อง วัคซีนAstraZeneca ปลอดภัยพอไหม
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 มี.ค. 2564
วัคซีนโควิดCOVAX WHO กับเป้าหมายฉีดคนไทย

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 มี.ค. 2564
เรื่อง วัคซีนโควิด COVAX WHO
กับเป้าหมายฉีดคนไทย
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 6 มี.ค. 2564
สถานการณ์วัคซีน ฉีดคนไทย 50% คือ70ล้านโดส

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 6 มี.ค. 2564
เรื่อง สถานการณ์วัคซีน ฉีดคนไทย
50% คือ 70 ล้านโดส
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 27 ก.พ. 2564
ไทย จีนผู้สูญเสียสูงจากการยึดอำนาจ

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 27 ก.พ. 2564
เรื่อง ไทย-จีนผู้สูญเสียสูง จากการยึดอำนาจ
ของทหารพม่า
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 20 ก.พ. 2564
โควิดไทย กับ ประชาธิปไตยดูไบและพม่า

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 20 ก.พ. 2564
เรื่อง โควิดไทย กับ ประชาธิปไตยดูไบและพม่า
.
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
รายการกฎธรรมชาติแบบโสภณ 13 ก.พ. 2564
คว่ำบาตรพม่า,อดอยาก,สู้รบ,ลี้ภัย,โควิด,แรงงาน,ไทยไม่มีกิน

รายการวิถีคิด โดย โสภณ สุภาพงษ์ 13 ก.พ. 2564
เรื่อง คว่ำบาตรพม่า,อดอยาก,สู้รบ,ลี้ภัย,โควิด,
แรงงาน,ไทยไม่มีกิน
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
คลิป "พลังใจของพ่อเลี้ยงเดี่ยว" ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างอุลตร้าเซนและผม เรา ‪#‎ทีมฤทธิเซน‬ ออกอากาศช่อง One Channel